جهت استخدام در شرکت مبل مهرگان لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس(الزامی)

بخش استخدامی

توضیحات درباره سابقه کاری و مهارت شما

پپرسش امنیتی